Friday, June 08, 2007

Buddhist Monks Listen to the Dalai Lama Speak in Australia

Buddhist monks listen to the Dalai Lama giving a speech during his tour of Australia.

No comments: